ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"CITY REFLECTIONS"

 

Aίθουσα τέχνης "ARTION GALLERY"

Oδός Μητροπόλεως 96

22 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου 2010

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

 

       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε ...
Λίγα λόγια για την έκθεση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ