ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

"RESTLESS SPEED"

 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

"ΣΤΟΑrt ΚΟΡΑΗ"

 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

ΑΘΗΝΑ

 

Η Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη παρουσιάζει τη δουλειά της στην έκθεση με τίτλο "RESTLESS SPEED" στην αίθουσα τέχνης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ "ΣΤΟΑrt ΚΟΡΑΗ" στην Αθήνα, που ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου 2016.

 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED" Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"
Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"
Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED" Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"
Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED" Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"
Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED" Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"
Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED" Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη - "RESTLESS SPEED"