ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"Formula Rossa in Golder Hall"

 

3 - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, AΘΗΝΑ

   
   

H ΕΚΘΕΣΗ

VIDEO
Εξωτερική εικόνα της έκθεσης
Με τους κ.κ. Claudio Glaentzer-Πρέσβυ Ιταλίας με την σύζυγό του, κ. Ιωάννη Τσαμίχα-Πρ. του Ιταλικού Επιμελητηρίου, Μ. Παπαθεοδώρου, Σ. Βαλυράκη και Θ. Παντή.
Έργα εκτιθέμενα
Η εικαστικός-ζωγράφος Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με τους κ.κ. Σ. Βαλυράκη, Δ.Σουραβλά, Ν. Μεταξωτό, Μ. Παπαθεοδώρου και Λ. Παπαθεοδώρου
Με τους κ.κ. Β. Παρθενόπουλο- τ. Πρόεδρος Ferrari Club Hellas, Σ. Βαλυράκη, Μ. Παπαθεοδώρου, και Α. Ζαχαρίτσα-Πρόεδρος Ferrari Club Hellas
Με τους κ.κ. Φ. Πελτσάνικο, Μ. Παπαθεοδώρου, Σ. Παπουτσίδου, και Σ. Βαλυράκη
Με τους κ.κ. X. Κύρτσο και Μ. Παπαθεοδώρου
Με τους κ.κ. Claudio Glaentzer-Πρέσβυ Ιταλίας με την σύζυγό του, κ. Ιωάννη Τσαμίχα-Πρ. του Ιταλικού Επιμελητηρίου, Μ. Παπαθεοδώρου, Σ. Βαλυράκη
Με τους κ..κ. Ι. Ράπτη, Μ. Παπαθεοδώρου και Ν. Μεταξωτό και Χ. Τζερμιά
Με τους κ.κ. Γ. Λυμπεράκη και το υιό του, Μ. Παπαθεοδώρου και Ν. Μεταξωτό
Με τους κ.κ. Claudio Glaentzer τον Πρέσβυ Ιταλίας και Μ. Παπαθεοδώρου Βαλυράκη
Με τους κ.κ. Θ. Παπαθεοδώρου, Μ. Παπαθεοδώρου, Π. Ευθυμίου και Α. Παρετζόγλου
Με τους κ.κ. Θ. Παντή και την σύζυγό του, Μ. Παπαθεοδώρου και κ. Σουραβλάκη
Με τους κ.κ. Ρ. Λαγουδάκη, Β. Παρθενόπουλο- τ. Πρόεδρος Ferrari Club Hellas και Μ. Παπαθεοδώρου
Με τις κ.κ. Μ. Μπόμη, Λίνα Παπαθεοδώρου και Δ. Σουραβλάκη