ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ"

 

GALLERΙA VΙΤΤORIA - 1983

 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ