ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"TRIDENT CARS"

 

Εγκαταστάσεις MASERATTΙ-LAMPORGHINI "Velocita", Αθήνα

15 Αυγούστου - 15 Σεπτέμβρη 1988

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ