ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ"

 

PALAZZO STUPINIGI - 2006

 

ΤΟΡΙΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ