ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ, HΑΥΥΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - 2003

 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ