ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ

"NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE ARTS" TΗΣ WASHINGTON

 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - 2001

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ