ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ATOMIKH ΕΚΘΕΣΗ

"ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - BALYRAKH"

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ GALLERΙA CA D'ORO - 1993

 

ΡΩΜΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ