ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ"

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΕΟΝΙΔΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ