ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"Speed and Motion: Racing to the Finish Line"

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ (NAMOS)

23 Μαίου 2012

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 500 ΧΜ, "INDY 500"

 

ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΙΣ - US

   

PRESS RELEASE

Read the ...

1. Official Press Release
2. ASAMA Press Release

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε ...

1. το επίσημο δελτίο τύπου
2. το δελτίο τύπου του Μουσείου ASAMA

 

Red F1 frontal grande
F1 Departure on blue
F1 yellow background
F1 red silver
Formula Black and White
F1 Profile