ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ART IN MOTION"

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ JOAN COIA GALLERY - 2002

 

ΜΑΙΑΜΙ, ΦΛΟΡΙΔΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

The Joanne Coia Gallery presents Mina Papatheodorou - Valyrakis

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ