ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (FIAC)"

 

EXPO ARTE INTENAZIONALE 83, GALLERIA MORABITO - 1983

 

ΜΠΑΡΙ, ΙΤΑΛΙΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ