ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΛΥΡΑΚΗ"

 

Aίθουσα τέχνης "ΑΘΗΝΑΙΣ" - 2004

 

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ