ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

"FERRARY - ANNIVERSARY 60 YEARS"

 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ, INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε ...
Λίγα λόγια για την έκθεση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ