ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΛΥΡΑΚΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"ART and CARS - Mina On Park Lane"

 

BOB FORSTNER PAGANI SHOWROOM

 

PARK LANE, LONDON

Έναρξη: Ιούνιος 2013

Pagani Showroom
Bridge in Sunset
Cranes in blue
F1 crisis
Partenza in Red 1
Partenza in Blue
Tutte Le Partenze